Atleet

Casper is hardloper van nationaal niveau. In het verleden richtte hij zich met name op de midden afstand. Dit heeft, zowel bij de jeugd als senioren, geresulteerd in enkele nationale titels en een wereldtitel bij de masters. Met zijn club Phanos heeft Casper diverse malen deelgenomen aan Europa Cup-wedstrijden. Nu de jaren beginnen te tellen richt hij zich op DE klassieke afstand van de atletiek: de marathon.

management

Casper is bewegingswetenschapper en heeft vele jaren ervaring in (project-)management, advies en beleid. Zowel binnen (semi-)overheden, sportorganisaties als commerciële bedrijven. Hij combineert zijn (interim) werkzaamheden met zijn sportieve loopbaan als atleet.

Curriculum Vitae

Personalia
Naam: Casper (Jan) Dirks
Woonplaats: Haarlem
Mobiel: 0626756024
E-mailadres: info@casperdirks.nl
Geb. datum: 31 maart 1973
Geb. plaats: Den Haag
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
KvK nummer: 51179482
BTW nummer: NL107717876.B01
Bankrekening ING: 5940054

Kenmerken
Als academicus heb ik vele jaren ervaring in (project-) management, advies en beleid. Zowel binnen (semi-) overheden, sportorganisaties als commerciële bedrijven. Ik karakteriseer mijzelf als een daadkrachtige manager die met veel enthousiasme creatief en kritisch te werk gaat. Met mijn gezonde boerenverstand en analytische vermogen ben ik instaat om zeer doel- en resultaatgericht te werken, waarbij ik mijn omgeving weet te overtuigen, te enthousiasmeren en te (ver-) binden.

Kernwoorden: Professional, analytisch, visie, resultaat, doorzetter, gedisciplineerd, sociaal, vrolijk, enthousiast, loyaal en ‘gezond boeren verstand’.

Opleiding
2009: Effectief leiding geven, certificaat
2005: ROSA leergang PvdA
2004-2005: MBA primer (management), certificaat
2004: Cursus Sportief Wandelen met reumapatiënten (NISB/NebasNsg), certificaat
2004: Cursus trainer/begeleider Sportief Wandelen (NISB/NPi), certificaat en licentie
2003: Auditors Training (Atos/KPGM), certificaat
2003: Cursus MS project (intern)
2002-2003 : Trainingstraject kwaliteitsmanagement (Atos/KPMG)
2002: Training ‘Auditing met het INK-managementmodel’, certificaat
2001: Cursus projectmatig werken (Twijnstra Gudde)

1993-1998: Bewegingswetenschappen (incl. doctoraalaantekening sportpsychologie), Rijksuniversiteit Groningen, diploma
1992-1993: Landinrichtingswetenschappen, Landbouwuniversiteit Wageningen
1985-1992: VWO, H.N.Werkmancollege Groningen, diploma

Werkervaring
2010-heden Eigenaar Casper Dirks Management
Diverse opdrachten:

 • Adviseur Badminton Nederland met betrekking tot topsport-invulling (2013-heden)
 • Organisator Elfstedenloop (2012-heden)
 • Docent Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (2012-heden)
 • Strateeg Herzog Medical (2011-heden)
 • Procesadviseur DBO Incasso (2011)
 • Individuele begeleiding/coaching (2011)

2007-2009    Manager Breedtesport (afdelingsmanager) van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)
Taken:

 • lid management team;
 • aansturing en coaching van coördinator opleidingen, programmamanagers, projectleiders, medewerkers en opleiders;
 • strategiebepaling, beleidsontwikkeling en –advisering t.b.v. de breedtesport en opleidingen;
 • marketing van breedtesportactiviteiten en opleidingen;
 • projectmanagement;
 • budgetbeheer.

Resultaten:

 • mensen beter en leuker laten werken;
 • bedrijfsprocessen op orde;
 • meer resultaatgericht werken;
 • zichtbaarheid van afdeling vergroot;
 • daadwerkelijk veel meer mensen laten schaatsen;
 • Strategische Marketing Plan ontwikkeld en uitgevoegd.

2006-2007    Marketingmanager van Run2Day Nederland
Taken:

 • lid management team;
 • aansturing en coaching van franchisenemers, bedrijfsleiders (Amsterdam, Amersfoort en Utrecht) en promo-medewerker;
 • strategiebepaling, beleidsontwikkeling en –advisering m.b.t. de landelijke marketing van 16 Run2Daywinkels in Nederland;
 • strategiebepaling, beleidsontwikkeling en –advisering m.b.t. de lokale marketing van Run2Day Utrecht, Amersfoort en Amsterdam;
 • onderhandeling met leveranciers, jointpromotion partners en andere externe partijen;
 • budgetbeheer.

Resultaten:

 • bedrijfsprocessen meer op orde;
 • publiciteit t.b.v. specifieke producten/acties;
 • marketingplan ontwikkeld en uitgevoerd;
 • meer aandacht voor franchisenemers;
 • frisse wind.

2001-2005     Beleidsmedewerker directie en projectmanager van het Reumafonds
Taken:

 • lid management team;
 • aansturing en coaching van kwaliteitsmanager;
 • coaching van proceseigenaren ivm kwaliteitssysteem;
 • ontwikkeling cursussen en opleidingen;
 • marketing van sport-/beweegactiviteiten, Reumadorp (virtuele ontmoetingsplaats), specifieke fondsenwerving en sponsoring;
 • strategiebepaling, beleidsontwikkeling en –advisering directie, bestuur en ALV;
 • invoering ISO 9001:2000 (kwaliteitsmanagementsysteem);
 • diverse gedelegeerde taken namens directie (o.a. redactie Rond Reuma en onderhouden externe contacten);
 • projectmanagement (o.a. landelijke voorlichtingscampagne, landelijk onderzoek maatschappelijke impact, 80 jarig jubileum, evenementen, bewegingsstimulering reumapatiënten, fusiebegeleiding Reumafonds – Reumapatiëntenbond en coördinatie Decennium van het bewegingsapparaat);
 • verenigingsbeleidsplan;
 • budgetbeheer.

Resultaten:

 • meerjaren beleidsplan;
 • betere bedrijfsprocessen;
 • meer klantgericht werken;
 • meer aandacht voor bewegen;
 • meer publiciteit;
 • vernieuwend.

2000         Beleidsmedewerker Sport bij de gemeente Steenwijk
Taken:

 • aansturing bureau Sport (o.a. administratief medewerkerster, technisch medewerker, medewerker beheer en diverse (externe) project-/adviesmedewerkers);
 • beleidsontwikkeling en –advisering richting B&W, gemeenteraad en ambtelijk apparaat;
 • projectmanagement o.a. bouw sporthal, renovatie sportgebouwen en sportvelden (i.s.m. diverse andere gemeentelijke sectoren);
 • exploitatiebeheer gemeentelijke sportvoorzieningen;
 • budgetbeheer.

Resultaten:

 • sport op de kaart;
 • legionella-bestrijding;
 • aanbesteding renovatie sportvelden.

1999-2000    Consultant bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
Taken:

 • beleidsontwikkeling en –advisering;
 • productontwikkeling (o.a. toolkit voor lokale uitvoer sportstimulering);
 • organisatorische ondersteuning en coaching lokale gymnastiekverenigingen;
 • voorlichting gymnastiekverenigingen.

Resultaten:

 • praktische implementatie sportstimulering binnen gymnastiekverenigingen.

1999         Consultent sport bij Stichting Provinciaal Ondersteuningsinstituut Groningen (SPRONG)
Taken:

 • organisatorische ondersteuning lokale sportstimuleringsprojecten;
 • coaching projectleiders;
 • voorlichting gemeenten/lokale projecten.

Resultaten:

 • succesvolle uitvoer sportproject voor ouderen.

1997-1999    Coördinator/onderzoeker/projectmedewerker Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Taken:

 • coördinatie onderzoeksbureau;
 • beleidsontwikkeling, projectontwikkeling en projectadvisering (m.n. provinciaal en lokaal);
 • coaching projectleiders;
 • productontwikkeling (o.a. toolkit voor provinciale en lokale uitvoer sportstimulering);
 • (bege-)leiding en uitvoering onderzoek en projecten;
 • cursusontwikkeling en –leiding;
 • uitvoering PR-, marketing- en (project)acquisitie-activiteiten.

Resultaten:

 • succesvolle uitvoer sportproject voor ouderen;
 • meer publiciteit;
 • voortgang projecten.

Nevenactiviteiten
1989-heden  Topatletiek.

1997-heden  Sport-, bewegings en vitaliteitsbegeleiding (o.a. via internet, clinics, clubtraining en persoonlijk advies).

2012-heden Sponsor coördinator Phanos (atletiekvereniging in Olympisch Stadion).

2013-heden Lid programmacommissie PvdA Haarlem.

2006-2008    Voorzitter organisatiecomité internationale atletiekwedstrijd in Olympisch Stadion.

1998-2001    Bestuurslid (penningmeester) alumnivereniging Bewegingswetenschappen.

1993-1996    Lid activiteitencommissie propedeuse Pedagogiek.

Hobby’s
Hardlopen, bergbeklimmen/-wandelen, natuur en lezen.